[http://www.carrieresduhainaut.com/nl/afwerkingen/voordelen.html]
[http://www.cstc.be" \t "_blank]
[http://www.federationpierrebleue.be/karakteristieken.htm]
[./index.html]
[./index_nl.html]
[./index_es.html]
[./index.html]
[./definition_nl.html]
[./finition_nl.html]
[./nouveautes_nl.html]
[./france_nl.html]
[./seuil_nl.html]
[./dalles_nl.html]
[./fenetre_nl.html]
[./encadrement_nl.html]
[./croute_nl.html]
[./cheminee_nl.html]
[./elements-decoratifs.html]
[./lavabo_nl.html]
[./table.html]
[./boite.html]
[./entretien_nl.html]
[./historique_nl.html]
[./entreprise_nl.html]
[./unistone_nl.html]
[./silestone_nl.html]
[./diresco_nl.html]
[./compac_nl.html]
[./granit_nl.html]
[./marbre_nl.html]
[./pn_nl.html]
[./video_nl.html]
[./promotion_nl.html]
[./contact_nl.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Poli
Meulé bleu à sec
BELGISCHE BLAUWE HARDSTEEN – WAAROVER GAAT HET?

De Belgische Blauwe Hardsteen is een natuurlijke kalksteen van grijsblauwe tint gekenmerkt door de aanwezigheid fijn koolstof en restjes crinoïden. Crinoïden zijn skeletjes van afgestorven zeelelies, diertjes die op de zeebodem leven en zich gedurende duizenden jaren opeenstapelden in harde lagen.
De ontginning wordt uitsluitend gedaan in België, in Wallonië.

De blauwe steen kan tegen vorst en is duurzaam.

Het heeft kleurvariaties volgens de uitvoeringen, variërend van licht tot donkergrijs, bijna zwart naar blauw grijs. Aangezien het uit organisch materiaal komt, wanneer de steen buiten blootgesteld wordt, dan oxideert deze zich in een grijsachtig tint.

De voordelen van de Belgische Blauwe Hardsteen worden op de volgende link vermeld www.carrieresduhainaut.com

Op de website van de de la Fédération des Carrières de Petit Granit - Pierre Bleue de Belgique ASBL  zijn alle technische karakteristieken zijn overgenomen.

Technische karakteristieken
De technische karakteristieken werden bepaald in het kader van de BUtgb-homologatie (Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw) van de Belgische blauwe hardsteengroeven in 2000. De vermelde gemiddelde waarden werden bekomen door een berekening van het rekenkundige gemiddelde van alle geteste proefstukken op het totaal van de onderzochte banken in het bekken van Soignies (30 proefstukken genomen uit de verschillende banken) en in het bekken van Condroz (38 proefstukken genomen uit de verschillende banken). Alle proeven werden uitgevoerd door het WTCB en het ISSeP (Institut Scientifique de Service Publique).
  
KARAKTERISTIEK
REFERENTIE
AANTAL PROEFSTUKKEN
EENHEID
GEMIDDELDE
TYPE- AFWIJKING
Schijnbare volumieke massa
NBN B 24- 213 [32]
131
kg/m3
2687
15
Poreusheid (in vacuum van 740 mm Hg)
NBN B 24- 213 [32]
131
% vol
0.28
0.13
Thermische uitzetting (20°C à 75°C)
NIT 205 [12]
68
mm/mK
0.0046
0.001
Druksterkte (5 x 5 x 5 cm)
NBN B 15- 220 [28]
338
N/mm2 (MPa)
157.9
19
Treksterkte door buiging (25 x 10 x 3 cm)
NBN B 15- 214 [27]
339
N/mm2 (MPa)
16.7
2.5
Geluidssnelheid in het vlak (dikte)
NIT 205 [12]
87
m/s
5527 (4981)
160 (170)
Slijtsterkte (Amslermethode)
NBN B 15- 223 [29]
137
mm/1000 m
2.87
0.4
Statische elasticiteitsmodulus
NBN B 15- 203 [26]
136
GPa
86.9
8.4
Dynamische elasticiteitsmodulus
NBN B 15- 230 [30]
137
GPa
77.6
2.7
Krasbreedte (3 krassen/proefstuk;
10 metingen/kras; Martens- sclerometer)
NIT 80 [11]
68
mm
0.22
0.03
Technische karakteristieken van Belgische blauwe hardsteen ® (fragment van TV 220*)
* Belgische blauwe hardsteen of "Petit Granit " uit het Tournaisiaanse geologische tijdperk (vervangt TV 156), 2001, Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf , 59 b. http://www.federationpierrebleue.be/karakteristieken.htm
  
SCIERIE des Carrières de MAFFLE bvba
 Steenkapperij van Belgische Blauwe Hardsteen - Arduin